FRA SAMFUNNSANSVAR TIL ANSVARLIG NÆRINGLIV

About us

Kraftsalven “CSR is dead!” høres nå fra ledende personer i den internasjonale debatten om ansvarlig næringsliv. Som fremhevet av Roel Nieuwenkamp, lederen av OECD Working Party on Responsible Business Conduct, er “næringslivets samfunnsansvar” ofte forbundet med mer filantropiske aktiviteter som ikke er knyttet til bedriftens forretningsvirksomhet. Moderne krav til ansvarlig næringsliv tar dette videre og […]

Can the State be sued for failure to incorporate an international human rights convention?

Illustrasjon - innlegg1

In a judgment of 8 February 2016, the Supreme Court raises the question whether a private party can claim compensation from the state for failure to incorporate an international human rights convention that it has ratified. In the actual case, the plaintiff argued that Norwegian legislation concerning pension age for sailors was in breach of […]